Dispoziții

Document Deschide
Respingerea cererii de acordare a ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - Ciobanu Valeria Deschide
Delegarea atributiilor primarului comunei, catre viceprimar, pe perioada concediului de odihna (14.01.2016 - 27.01.2016) Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 29.01.2016 Deschide
Suspendarea dreptului la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - Sidau Elena Deschide
Suspendarea dreptului la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare - Rusu Dumitru Deschide
Modificarea cuantumului ajutorului social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare Deschide
Rectificarea Dispozitiei nr. 270/20.12.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul social - fam. Pandil Virginel Deschide
Rectificarea Dispozitiei nr. 270/20.12.2013 privind stabilirea dreptului la ajutorul social - fam. Stan Pavel Stelica Deschide
Delegarea atributiilor primarului comunei, catre viceprimar, pe perioada concediului de odihna (29.01.2016 - 02.02.2016) Deschide
Constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de primarie in data de 12.02.2016 - 15.02.2016 pentru ocuparea postului vacant de paznic Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 29.02.2016 Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 14.03.2016 Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 31.03.2016 Deschide
Rectificarea actului de casatorie nr. 8/14.05.2015 - exemplarele I si II Deschide
Angajarea d-nei Clim Maria-Verginica in functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in aparatul de specialitate al primarului comunei Deschide
Angajarea d-nei Halitchi Elena in functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in aparatul de specialitate al primarului comunei Deschide
Acordarea stimulentului educational sub forma de tichete pentru gradinita Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 27.04.2016 Deschide
Desemnarea aparatului tehnic auxiliar care isi va desfasura activitatea pe langa Biroul electoral de circumscriptie nr. 73, Mitocul Dragomirnei, in vederea organizarii si desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 05/06/2016 Deschide
Stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016 Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 10.05.2016 Deschide
Incetarea suspendarii dreptului la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete pentru gradinita Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 30.05.2016 Deschide
Interzicerea comercializarii si consumului de bauturi alcoolice in ziua de 5.06.2016 pe durata desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale Deschide
Modificarea bugetului local pentru anul 2016 - 08.06.2016 Deschide
Angajarea d-lui Hostiuc Viorel in functia de consilier personal al primarului comunei Deschide
Incetarea suspendarii raportului de munca a domnului Viziteu Iulian-Alin functionar public Deschide
Modificarea bugetului local pentru anul 2016 - 27.06.2016 Deschide
Constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii "extindere retea electrica pentru alimentare cu energie electrica grup de locuinte" Deschide
Rectificarea actului de nastere nr. 2/ 4.11.2003 - exemplarele I si II Deschide
Rectificarea actului de nastere nr. 20/ 6.11.2003 - exemplarele I si II Deschide
Organizarea concursului in vederea ocuparii posturilor de paznic la Primaria comunei Deschide
Constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de primarie in data de 03.08.2016 - 04.08.2016 pentru ocuparea postului vacant de paznic Deschide
Completarea fisei postului consilierului personal al primarului Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 10.08.2016 Deschide
Angajarea d-nei Roman Angela-Mariana in functia de asistent personal al persoanei cu handicap, in aparatul de specialitate al primarului comunei Deschide
Incetarea dreptului la indemnizatia pentru persoana cu handicap a bolnavului Buziuc Ioan Deschide
Angajarea, pe durata nedeterminata, a d-lui Petrea Rusu, in functia contractuala de paznic, in aparatul de specialitate al primarului Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 29.08.2016 Deschide
Desemnarea d-lui viceprimar Reziuc Radu-Constantin ca respnsabil cu organizarea "Zilelor Comunei Mitocu Dragomirnei" Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 27.09.2016 Deschide
Rectificarea actului de casatorie nr. 13/ 29.05.2015 - exemplarele I si II Deschide
Rectificarea Dispozitiei nr. 144/ 07.07.2016 pentru rectificarea actului de casatorie nr. 20/ 06.10.2003 - exemplarele I si II Deschide
Constituirea comisiei de receptie finala a lucrarilor la obiectivul de investitii "asfaltare DC 57 Mitocu Dragomirnei - Lipoveni km 3+200 - km 4+115, rebornat conform Expertizei tehnice nr. 1336/2012 de la km 5+130 la km 6+045" Deschide
Aprobarea distribuirii, pe baza unei liste suplimentare, a cantitatii suplimentare a ajutoarelor alimentare furnizate prin Programul P.O.A.D. 2014 Deschide
Reorganizarea Unitatii locale de sprijin la nivelul Primariei comunei Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 13.10.2016 Deschide
Reactivarea unitatii locale de sprijin al Centrului Local de Combatere a Bolilor Mitocu Dragomirnei Deschide
Acordarea unui ajutor de inmormantare in cuantum de 500 lei d-nei Cocerhan Elena Deschide
Constituirea comisiei de concurs, comisiei de solutionare a contestatiilor si numire a secretarului acestor comisii pentru concursul organizat de primarie in data de 14.11.2016 - 16.11.2016 pentru ocuparea unor posturi vacante de functionar public Deschide
Convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei - 27.10.2016 Deschide
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei, in perioada 1.11.2016 - 31.03.2017 Deschide
Modificarea bugetului local pentru anul 2015 - 31.10.2016 Deschide
Desemnarea persoanei responsabile cu implemnetarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interes Deschide
Aprobarea Regulamentului de ordine interioara a aparatului de specialitate al primarului Deschide
Stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral pentru campania electorala privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor din 11.12.2016 Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 23.11.2016 Deschide
Acordarea stimulentului educational sub forma de tichete pentru gradinita Deschide
Incetarea dreptului la acordarea stimulentului educational sub forma de tichete pentru gradinita Deschide
Rectificarea Dispozitiei nr. 125/ 24.06.2016 privind angajarea d-lui Hostiuc Viorel in functia de consilier personal al primarului Deschide
Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii pe anul 2015 si a comisiei de clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectivelor de Inventar si materialelor Deschide
Declararea epizootiei de trichineloza pe raza comunei Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 16.12.2016 Deschide
Stabilirea salariului de baza al d-nei Cojocari Gheorghina Dumitrita, avand functia de executie de referent clasa III, grad profesional superior, gradatia 5 clasa de salarizare 30 Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 28.12.2016 Deschide
Convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei - 30.12.2016 Deschide
Incetarea, la cerere, a raportului de serviciu dintre Comuna Mitocu Dragomirnei si d-l Viziteu Iulian-Alin - referent III asistent, functionar public in aparatul de specialitate al primarului comunei Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii