Situație financiară


Situația Financiară 2023

PLĂȚI RESTANTE LA 31.12.2023

Document Deschide
Situație financiară timestrul II Deschide
Indicatori timestrul II Deschide

Document Deschide
Situație financiară timestrul I Deschide
Indicatori timestrul I Deschide

Situația Financiară 2022

PLĂȚI RESTANTE LA 31.12.2022
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2022 FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE PE ANUL 2022 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2023-2025
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2022 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Document Deschide
Situație financiară trimestrul IV Deschide
Indicatori trimestrul IV Deschide

Document Deschide
Situație financiară trimestrul III Deschide
Indicatori trimestrul III Deschide

Document Deschide
Situație financiară timestrul II Deschide
Indicatori timestrul II Deschide

Document Deschide
Situație financiară timestrul I Deschide
Indicatori timestrul I Deschide

Situația Financiară 2021

Document Deschide
Indicatori trimestrul IV Deschide

Document Deschide
Indicatori trimestrul III Deschide

Document Deschide
Indicatori trimestrul II Deschide

Document Deschide
Indicatori trimestrul I Deschide

Situația Financiară 2020

Document Deschide
Indicatori trimestrul IV Deschide

Document Deschide
Situație financiară trimestrul III-2020 Deschide

Document Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local -venituri Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Liste DDS Deschide

Document Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local -venituri Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide

Situația Financiară 2019

Document Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local -venituri Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile a1 Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile a1 Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile b1 Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile b2 Deschide
Situatia modificarilor in structura-activelor nete capitalurilor anexa 34 Deschide
Veniturile si cheltuielile bugetelor Deschide

Document Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local -venituri Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide

Document Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local -cheltuieli Deschide
Contul de executie al bugetului local -venituri Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide

Situația Financiară 2017

Document Deschide
Bilant 31.11.2017 Deschide

Document Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Flux banca Deschide
Flux trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Flux banca Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situația Financiară 2016

Document Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Flux banca Deschide
Flux trezorerie Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri-venituri proprii,subventii Deschide

Data Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Flux banca Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri proprii Deschide

Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Flux banca Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situația Financiară 2015

Document Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Flux banca Deschide
Flux trezorerie Deschide
Plati restante Deschide
Sinteza platilor restante si arieratelor Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Situația Financiară 2014

Document Deschide
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
Situatia activelor fixe Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Flux banca Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Plati restante Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide

Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Plati restante Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri Deschide

Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Flux banca Deschide
Flux trezorerie Deschide
Plati restante Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri - buget local Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri - venituri Deschide

Document Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Flux trezorerie Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Plati restante Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - total venituri Deschide

Situația Financiară 2013

Document Deschide
Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat petrimonial Deschide
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
Bilant Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
Total cheltuieli Deschide
Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
Flux banca Deschide
Flux trezorerie Deschide
Plati restante Deschide
Plati restante Deschide
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
Contul de rezultat patrimonial Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
Total venituri - venituri Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii