Situatia Financiara 2017

Trimestrul IV

Nr Crt Denumire Deschide
1 Bilant 31.11.2017 Deschide

Trimestrul II

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
4 Bilant Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
7 Total cheltuieli Deschide
8 Flux banca Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Contul de rezultat patrimonial Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
13 Total venituri Deschide

Trimestrul I

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Flux banca Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
8 Flux trezorerie Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
12 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2016

Trimestrul IV

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
3 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
4 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
5 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
6 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
7 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
8 Bilant Deschide
9 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
10 contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
11 Total cheltuieli Deschide
12 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
13 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
14 Flux banca Deschide
15 Flux trezorerie Deschide
16 Contul de rezultat patrimonial Deschide
17 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
18 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
19 Total venituri Deschide
20 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
21 Total venituri-venituri proprii,subventii Deschide

Trimestrul III

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Flux banca Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
9 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
10 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
11 Flux trezorerie Deschide
12 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
13 Contul de rezultat patrimonial Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Total venituri Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
18 Total venituri proprii Deschide

Trimestrul II

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Flux banca Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
8 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
11 Contul de rezultat patrimonial Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
14 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2015

Trimestrul I

Nr Crt Denumire Deschide
1 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
2 Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei Deschide
3 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
4 Bilant Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
7 Total cheltuieli Deschide
8 Flux banca Deschide
9 Flux trezorerie Deschide
10 Plati restante Deschide
11 Sinteza platilor restante si arieratelor Deschide
12 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
13 Contul de rezultat patrimonial Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Total venituri Deschide

Situatia Financiara 2014

Trimestrul IV

Nr Crt Denumire Deschide
1 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
2 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
3 Situatia activelor fixe Deschide
4 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
5 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
6 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
7 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
8 Flux banca Deschide
9 Bilant Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
12 Total cheltuieli Deschide
13 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
14 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - cheltuieli Deschide
15 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
16 Flux trezorerie Deschide
17 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
18 Plati restante Deschide
19 Contul de rezultat patrimonial Deschide
20 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
21 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
22 Total venituri Deschide
23 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
24 Total venituri Deschide

Trimestrul III

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Total cheltuieli Deschide
7 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
8 Total cheltuieli Deschide
9 Contul de rezultat patrimonial Deschide
10 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
11 Flux trezorerie Deschide
12 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
13 Plati restante Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Total venituri Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
18 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri Deschide

Trimestrul II

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Bilant Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
5 Total cheltuieli Deschide
6 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
7 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
8 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
9 Flux banca Deschide
10 Flux trezorerie Deschide
11 Plati restante Deschide
12 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
13 Contul de rezultat patrimonial Deschide
14 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
15 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Total venituri - buget local Deschide
17 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
18 Total venituri - venituri Deschide

Trimestrul I

Nr Crt Denumire Deschide
1 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
2 Situatia fluxurilor de trezorerie Deschide
3 Bilant Deschide
4 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
5 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
6 Contul de executie al bugetului local - total cheltuieli Deschide
7 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
8 Flux trezorerie Deschide
9 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
10 Plati restante Deschide
11 Contul de rezultat patrimonial Deschide
12 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
13 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
14 Total venituri Deschide
15 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
16 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - total venituri Deschide

Situatia Financiara 2013

Trimestrul IV

Nr Crt Denumire Deschide
1 Veniturile si cheltuielile bugetelor locale pe unitati administrativ teritoriale Deschide
2 Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor Deschide
3 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
4 Situatia activelor fixe amortizabile Deschide
5 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
6 Situatia activelor fixe neamortizabile Deschide
7 Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat petrimonial Deschide
8 Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Deschide
9 Bilant Deschide
10 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de dezvoltare Deschide
11 Contul de executie al bugetului local - cheltuieli sectiunea de functionare Deschide
12 Detalierea cheltuielilor institutii publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local sectiunea de functionare Deschide
13 Total cheltuieli din venituri proprii Deschide
14 Total cheltuieli Deschide
15 Disponibil din mijloace cu destinatie speciala Deschide
16 Flux banca Deschide
17 Flux trezorerie Deschide
18 Plati restante Deschide
19 Plati restante Deschide
20 Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap Deschide
21 Contul de rezultat patrimonial Deschide
22 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de dezvoltare Deschide
23 Contul de executie al bugetului local - venituri sectiunea de functionare Deschide
24 Contul de executie al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local - venituri sectiunea de functionare Deschide
25 Total venituri - venituri Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii