Hotărâri

Data Document Deschide
12.01.2022 Hotărârea Comitetului Local pentru situații de urgență al Comunei Mitocu Dragomirnei nr.1 din 12.01.2022 Deschide

Data Document Deschide
18.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli în 2020 Deschide
18.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli în 2020 Deschide
18.12.2020 Hotărâre pentru aprobarea propunerii rețelei școlare ce va functiona în comuna Mitocu Dragomirnei în anul școlar 2021-2022 Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "achiziții de echipamente și materiale sanitare pentru consolidarea capacității uniităților de învățământ de stat din comuna Mitocu Dragomirnei,de gestionare a situației de păandemie SARS-COV-2" Deschide
26.11.2020 Hotărâre pentru aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autovehicule și utilaje din dotarea Primăriei Comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.19/06.07.2020 Deschide
26.11.2020 Hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli în 2020 Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2020 conform legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat Deschide
26.11.2020 Hotărâre pentru aprobarea Contractului de Voluntariat și stipularea drepturilor și obligațiilor pentru persoanele ce se încadrează ca voluntar în Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14/26.04.2018 Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021 Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Bucșa Ioan-Cătălin,înainte de expirarea duratei normale a acestuia și vacantarea locului de consilier local în Consiliul local al comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Popovici Daniel,înainte de expirarea duratei normale a acestuia și vacantarea locului de consilier local în Consiliul local al comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
26.11.2020 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Modernizare rețea iluminat public comuna Mitocu Dragomirnei cu lămpi tip LED" Deschide
18.11.2020 Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "achiziții de echipamente și materiale sanitare pentru consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din comuna Mitocu Dragomirnei,de gestionare a situației de pandemie SARS-COV-2" Deschide
13.11.2020 Hotărâre privind aprobarea fazelor Nota conceptuală, Tema de proiectare și a indicatorilor tehnico-economici estimativi, în vederea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții "amplasare grup sanitar tip container pe platformă betonată, construire fântână și bazin vidanjabil în sat lipoveni,comuna Mitocu Dragomirnei" Deschide
09.11.2020 Hotărâre privind alegerea viceprimarului Consiliului local al comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
09.11.2020 Hotărâre privind constituirea Comisiei de constatare a rezultatului votului secret prin folosirea buletinelor de vot în Consiliul local al Comunei Mitocul Dragomirnei Deschide
09.11.2020 Hotărâre privind aprobarea modificării a statuylui de funcții și organigramei pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
09.11.2020 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli în anul 2020 Deschide
30.10.2020 Hotărâre privind aprobarea numărului,denumirii și componenței comisiilor de specialitate pe diferite domenii de activitae în cadrul Consiliului Local al comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
30.10.2020 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință Deschide

Data Document Deschide
30.12.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 30.12.2016 Deschide
30.12.2016 Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 a Manastirii Dragomirna Deschide
28.12.2016 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 28.12.2016 Deschide
28.12.2016 Stabilirea plafonului maxim creantelor fiscale care pot fi anulate, datorate bugetului local al comunei Deschide
28.12.2016 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
28.12.2016 Respingerea proiectului de hotarare pentru rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
16.12.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 16.12.2016 Deschide
16.12.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
16.12.2016 Completarea Hotararii Consiliului local nr. 81/23.11.2016 pentru insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din intravilanul comunei Deschide
23.11.2016 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 23.11.2016 Deschide
23.11.2016 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
23.11.2016 Validarea Dispozitiei nr. 254 din 31.10.2016 privind modificarea bugetului local pentru anul 2016 Deschide
23.11.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
23.11.2016 Numirea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor Deschide
23.11.2016 Preluarea contractului de concesiune nr.13 din 21.11.1997 Deschide
23.11.2016 Reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Deschide
23.11.2016 Insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din intravilanul comunei Deschide
27.10.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 27.10.2016 Deschide
27.10.2016 Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Deschide
27.10.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizarea drumuri de interes local din comuna Mitocu Dragomirnei" Deschide
27.10.2016 Implementarea proiectului "Modernizarea drumuri de interes local din comuna Mitocu Dragomirnei" Deschide
13.10.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 13.10.2016 Deschide
13.10.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
13.10.2016 Insusirea unor contracte de sponsorizare Deschide
13.10.2016 Organizarea evenimentului "Hai la hora-n Mitocasi - Targ de toamna" in comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
27.09.2016 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 27.09.2016 Deschide
27.09.2016 Validarea mandatului de consilier local al domnului Airoaie Aurelian Radu Deschide
27.09.2016 Incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Rusu Petrea Deschide
27.09.2016 Validarea mandatului de consilier local al domnului Franciuc Marcel Deschide
27.09.2016 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
27.09.2016 Preluarea instrumentarii investitiei "modernizare grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei" Deschide
27.09.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
29.08.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 29.08.2016 Deschide
29.08.2016 Incetarea din drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Hostiuc Viorel Deschide
29.08.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
29.08.2016 Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" Deschide
29.08.2016 Organizarea zilei comunei Deschide
29.08.2016 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Davidiuc Maricica Deschide
29.08.2016 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" domnului Davidiuc Ionel Deschide
29.08.2016 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Badaluta Verginia Deschide
29.08.2016 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Badaluta Felicia Deschide
29.08.20160 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Vlostiuc Olimpia Deschide
10.08.2016 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 10.08.2016 Deschide
10.08.2016 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
10.08.2016 Respingerea proiectului de hotarare privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Hostiuc Viorel Deschide
10.08.2016 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 Deschide
10.08.2016 Respingere a proiectului de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
10.08.2016 Aprobarea indicatorilor tehno-economici la obiectivul de investitii "extindere retea de alimentare cu energie electrica" Deschide
10.08.2016 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
10.08.2016 Respingere a proiectului de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehno-economici la obiectivul de investitii "Construire troita comemorativa" Deschide
10.08.2016 Validarea Dispozitiilor nr. 120/2016 si nr. 134/2016 privind modificarea bugetului local pentru anul 2016 Deschide
10.08.2016 Respingerea proiectului de hotarare privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
10.08.2016 Aprobarea atribuirii denumirilor de strazi de pe raza U.A.T Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
10.08.2016 Respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul UAT Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
10.08.2016 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a Comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
10.08.2016 Aprobarea cantitatii de masa lemnoasa care se va exploata in anul 2016 Deschide
10.08.2016 Desemnarea reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Deschide
10.08.2016 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare fatada Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei" Deschide
23.06.2016 Sedinta de constituire a consiliului local din data de 23.06.2016 Deschide
23.06.2016 Alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor Deschide
23.06.2016 Validarea mandatelor consilierilor Deschide
23.06.2016 Constituirea Consiliului local Deschide
23.06.2016 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
23.06.2016 Alegerea viceprimarului Consiliului local Deschide
23.06.2016 Constituirea comisiilor de specialitate din principalele domenii de activitate Deschide
30.05.2016 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.05.2016 Deschide
30.05.2016 Proces - verbal din sedinta extraordinara a consiliului local din 30.05.2016 Deschide
30.05.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
30.05.2016 Aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Deschide
30.05.2016 Aprobarea retelei scolare a comunei pentru anul scolar 2016-2017 Deschide
30.05.2016 Aprobarea intocmirii documentatiei necesare in vederea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren intravilan Deschide
10.05.2016 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 10.05.2016 Deschide
10.05.2016 Aprobarea regulamentului, ghidului si a criteriilor pentru acordarea de sprijin financiar din bugetul local pentru propunerile de proiecte ale unitatilor de cult si ale cluburilor sportive Deschide
10.05.2016 Aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Deschide
10.05.2016 Prelungirea unor contracte de concesiune Deschide
31.03.2020 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 31.03.2016 Deschide
31.03.2020 Aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul 2015 Deschide
31.03.2020 Contul de executie al bugetului local - venituri Deschide
31.03.2020 Aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2016 Deschide
31.03.2020 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
31.03.2020 Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice de la unitatile de invatamant din comuna, pentru perioada ianuarie-martie 2016 Deschide
31.03.2020 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
31.03.2020 Insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete cu destinatia de farmacie Deschide
31.03.2020 Respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul UAT Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
14.03.2016 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 14.03.2016 Deschide
14.03.2016 Aprobarea cotelor de combustibil pentru autovehicule aflate in patrimoniul comunei Deschide
14.03.2016 Aprobarea intocmirii documentatiei necesare in vederea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren intravilan Deschide
29.02.2016 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 29.02.2016 Deschide
29.02.2016 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
29.02.2016 Respingerea Proiectului de hotarare pentru aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare a unei suprafete de teren intravilan Deschide
29.02.2016 Validarea Dispozitiei nr. 305/2015 privind modificarea bugetului local pentru anul 2015 Deschide
29.02.2016 Desemnarea unei persoane responsabile cu punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate Deschide
29.02.2016 Masuri pentru stimularea incasarilor taxelor, chiriilor si redeventelor datorate bugetului local Deschide
29.02.2016 Completarea inventarului Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
29.02.2016 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
29.02.2016 Retragerea dreptului de folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru fam. Bran Gheorghe si Cristina acordat potrivit Legii nr. 15/2003 Deschide
29.02.2016 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
29.02.2016 Proiect de hotarare pentru aprobarea demararii procedurii administrative de achizitionare a unei suprafete de teren Deschide
29.01.2016 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 29.01.2016 Deschide
29.01.2016 Vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Deschide
29.01.2016 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
29.01.2016 Respingere a Proiectului de hotarare pentru aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare a unei suprafete de teren intravilan Deschide
Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor.Detalii