Datorii publice

Nr Crt Denumire Deschide
Situatia datoriei publice locale la nivelul UAT Mitocu Dragomirnei la data de 31.12.2016 pe tipuri de instrumente Deschide