Componenta Consiliului local

Hotararile Consiliului local

Hotararile Consiliului 2016

Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 30.12.2016 Deschide
2 Scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 a Manastirii Dragomirna Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 28.12.2016 Deschide
2 Stabilirea plafonului maxim creantelor fiscale care pot fi anulate, datorate bugetului local al comunei Deschide
3 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
4 Respingerea proiectului de hotarare pentru rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 16.12.2016 Deschide
2 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
3 Completarea Hotararii Consiliului local nr. 81/23.11.2016 pentru insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din intravilanul comunei Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 23.11.2016 Deschide
2 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
3 Validarea Dispozitiei nr. 254 din 31.10.2016 privind modificarea bugetului local pentru anul 2016 Deschide
4 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
5 Numirea cadrului tehnic cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor Deschide
6 Preluarea contractului de concesiune nr.13 din 21.11.1997 Deschide
7 Reorganizarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta Deschide
8 Insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor suprafete de teren din intravilanul comunei Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 27.10.2016 Deschide
2 Modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Deschide
3 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Modernizarea drumuri de interes local din comuna Mitocu Dragomirnei" Deschide
4 Implementarea proiectului "Modernizarea drumuri de interes local din comuna Mitocu Dragomirnei" Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 13.10.2016 Deschide
2 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
3 Insusirea unor contracte de sponsorizare Deschide
4 Organizarea evenimentului "Hai la hora-n Mitocasi - Targ de toamna" in comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 27.09.2016 Deschide
2 Validarea mandatului de consilier local al domnului Airoaie Aurelian Radu Deschide
3 Incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Rusu Petrea Deschide
4 Validarea mandatului de consilier local al domnului Franciuc Marcel Deschide
5 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
6 Preluarea instrumentarii investitiei "modernizare grupuri sanitare la Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei" Deschide
7 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta extraordinara din data de 29.08.2016 Deschide
2 Incetarea din drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Hostiuc Viorel Deschide
3 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
4 Aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" Deschide
5 Organizarea zilei comunei Deschide
6 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Davidiuc Maricica Deschide
7 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" domnului Davidiuc Ionel Deschide
8 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Badaluta Verginia Deschide
9 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Badaluta Felicia Deschide
10 Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al Comunei Mitocu Dragomirnei" doamnei Vlostiuc Olimpia Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal din sedinta ordinara din data de 10.08.2016 Deschide
2 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
3 Respingerea proiectului de hotarare privind incetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Hostiuc Viorel Deschide
4 Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 Deschide
5 Respingere a proiectului de hotarare privind acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
6 Aprobarea indicatorilor tehno-economici la obiectivul de investitii "extindere retea de alimentare cu energie electrica" Deschide
7 Desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava Deschide
8 Respingere a proiectului de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehno-economici la obiectivul de investitii "Construire troita comemorativa" Deschide
9 Validarea Dispozitiilor nr. 120/2016 si nr. 134/2016 privind modificarea bugetului local pentru anul 2016 Deschide
10 Respingerea proiectului de hotarare privind rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
11 Aprobarea atribuirii denumirilor de strazi de pe raza U.A.T Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
12 Respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul UAT Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
13 Aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala a Comunei Mitocu Dragomirnei Deschide
14 Aprobarea cantitatii de masa lemnoasa care se va exploata in anul 2016 Deschide
15 Desemnarea reprezentantului comunei in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor Deschide
16 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii "Reabilitare fatada Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei" Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Sedinta de constituire a consiliului local din data de 23.06.2016 Deschide
2 Alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor consilierilor Deschide
3 Validarea mandatelor consilierilor Deschide
4 Constituirea Consiliului local Deschide
5 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
6 Alegerea viceprimarului Consiliului local Deschide
7 Constituirea comisiilor de specialitate din principalele domenii de activitate Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 30.05.2016 Deschide
2 Proces - verbal din sedinta extraordinara a consiliului local din 30.05.2016 Deschide
3 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
4 Aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Deschide
5 Aprobarea retelei scolare a comunei pentru anul scolar 2016-2017 Deschide
6 Aprobarea intocmirii documentatiei necesare in vederea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren intravilan Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 10.05.2016 Deschide
2 Aprobarea regulamentului, ghidului si a criteriilor pentru acordarea de sprijin financiar din bugetul local pentru propunerile de proiecte ale unitatilor de cult si ale cluburilor sportive Deschide
3 Aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania Deschide
4 Prelungirea unor contracte de concesiune Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 31.03.2016 Deschide
2 Aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pentru anul 2015 Deschide
3 Contul de executie al bugetului local - venituri Deschide
4 Aprobarea Programului anual de achizitii publice pe anul 2016 Deschide
5 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
6 Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice de la unitatile de invatamant din comuna, pentru perioada ianuarie-martie 2016 Deschide
7 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
8 Insusirea documentatiei necesare si organizarea licitatiei pentru inchirierea prin licitatie publica a unei suprafete cu destinatia de farmacie Deschide
9 Respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul UAT Comuna Mitocu Dragomirnei Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 14.03.2016 Deschide
2 Aprobarea cotelor de combustibil pentru autovehicule aflate in patrimoniul comunei Deschide
3 Aprobarea intocmirii documentatiei necesare in vederea darii in folosinta gratuita a unei suprafete de teren intravilan Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 29.02.2016 Deschide
2 Alegerea presedintelui de sedinta Deschide
3 Respingerea Proiectului de hotarare pentru aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare a unei suprafete de teren intravilan Deschide
4 Validarea Dispozitiei nr. 305/2015 privind modificarea bugetului local pentru anul 2015 Deschide
5 Desemnarea unei persoane responsabile cu punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate Deschide
6 Masuri pentru stimularea incasarilor taxelor, chiriilor si redeventelor datorate bugetului local Deschide
7 Completarea inventarului Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
8 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
9 Retragerea dreptului de folosinta gratuita a unei suprafete de teren pentru fam. Bran Gheorghe si Cristina acordat potrivit Legii nr. 15/2003 Deschide
10 Rectificarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 Deschide
11 Proiect de hotarare pentru aprobarea demararii procedurii administrative de achizitionare a unei suprafete de teren Deschide
Nr Crt Denumire Deschide
1 Proces - verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 29.01.2016 Deschide
2 Vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in proprietate privata a comunei Deschide
3 Aprobarea bugetului local pentru anul 2016 Deschide
4 Acordarea in folosinta gratuita a unor suprafete de teren potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala Deschide
5 Respingere a Proiectului de hotarare pentru aprobarea intocmirii documentatiei pentru concesionare a unei suprafete de teren intravilan Deschide







Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Detalii